Trainingen

Leiderschapstrainingen:
Mijn partner Alfredo Polonia (Polonia Consultancy) en ik organiseren trainingen op gebied van leiderschap, persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Daarbij bestaat mijn aandeel in het onderzoeken en belichten van persoonlijke thema’s, interne patronen, stijlen en jouw kernkwaliteit. Vanuit de gedachtegang dat zelfkennis, wie jij bent, waar jij van houdt en hoe jij het beste opereert, essentieel is in professionele ontwikkeling: de weg van binnen naar buiten.

Contact en communicatie:
Op aanvraag geef ik trainingen op gebied van contact en communicatie.
Vanuit verbinding, allereerst met jezelf en vervolgens met de ander, als basis van elke persoonlijke en professionele relatie. Hierbij gebruik ik de door Marshall Rosenberg ontwikkelde Geweldloze of Verbindende Communicatie, aangevuld met mijn visie op het maken van wezenlijk contact en mijn vermogen daartoe.
Door bewust stil te staan bij wat je wilt zeggen, van waaruit je dit zegt en hoe je dat doet. Door onderscheid maken in waarnemen en interpreteren, het besef van persoonlijke geraaktheid en daar verantwoording voor nemen, het erkennen en formuleren van eigen behoeftes in de vorm van een verzoek aan de ander.