Coaching

Waar en met wie je ook bent, wat je ook doet, je brengt altijd jezelf mee.

En zelfkennis is de bron van je ontwikkeling.

Hoe zie je jezelf? En hoe zien anderen jou, wat ervaren ze aan je? We leren, ervaren en ontwikkelen onszelf immers steeds aan de ander.

En je hebt die ander ook nodig om je blinde vlekken te ontdekken en ontrafelen.

Vanuit diverse coachingsopleidingen die ik heb gevolgd, in combinatie met mijn levenservaring, werk ik vanuit afstemming en verbinding met jou, wat ik in je waarneem, zie en hoor. Daarbij maak ik gebruik van verschillende werkvormen, waaronder geweldloze/verbindende communicatie.  

Jouw coachingsvraag is voor mij leidend. Graag onderzoek ik samen met jou waar je tegen aan loopt, wat je verlangen is, waar je naartoe op weg wilt zijn. En wat er onder je vraag schuilgaat, aan overtuigingen en patronen, datgene wat je bent gaan doen in het leven. Datgene wat je wellicht niet meer dient, maar waar je niet zomaar vanaf komt. Omdat er altijd een reden en oorzaak is voor elk gedrag. Het ontdekken van de onderlaag, het bezien waar het vandaan komt, is vaak nodig om in het hier en nu andere keuzes te kunnen maken.

​Graag wil ik je in dit proces terzijde staan als sparringpartner. Om werkelijk te naar je te luisteren, je te spiegelen, aan de hand van open vragen jouw binnenkant te ontrafelen. Om jouw eigen antwoorden toegankelijk te maken, in mijn aangeboren nieuwsgierigheid naar wat jou drijft, hoe jij je leven ervaart en hoe je daarin een beweging wilt maken die bij je past.

Leven doe je zelf.

Gelukkig hoef je het niet steeds alleen te doen.